Colorfull

2008/Nov/13

๒. สวยงามในความมืดมิด

 

เขาไม่รู้จักสีแดงและสีเขียว

ไม่รู้ว่าสีของท้องฟ้ากลางวันและกลางคืน

แตกต่างกัน...

 

เขาไม่เคยเรียนรู้ทฤษฎีสี

ไม่รู้จักสีสันบนโลกใบนี้

ที่เขารู้จักดีที่สุดคือ

...สีดำ...

ในโลกอันมืดมิด

เขาวาดภาพอย่างมีความสุข

 

เป็นประจำ...เขารับวาดภาพเหมือนอยู่ที่นี่

 

ภาพเหมือนที่มาจากความรู้สึก...

 

เขาไม่เคยเห็นคนที่เขาวาด

และไม่เคยเห็นภาพที่เขาวาดเช่นกัน

แต่เขาแน่ใจว่ามันสวยงาม

 

เขารู้สึกได้จากเสียงปรบมือของคนรอบข้าง

 

รู้สึกได้ท่ามกลางความมืดมิด...

 


พฤหัสบดี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ภาพชุดไพเราะอย่างงดงาม
สีน้ำบนกระดาษขนาด ๒๕x๕๐ ซ.ม.โรงบ่มฝัน
View full profile