2013/Oct/03

 
 
 
ซ่อนกายในสายหมอก
 
ซุกใจไว้กับลมหนาว
 
 
 
 
 
 
๑...๒...๓...๔...
 
๕...๖...๗...
 


นับถึงสิบแล้วเธอค่อยออกตามหา
 


ฉันจะซ่อน...

ซ่อนกายในความร้าวราน
 
 
 
ฉันจะซ่อน...
 
ซ่อนใจในคราบน้ำตา
 
 

ฉันจะซ่อน...ซ่อนจนไร้ตัวตน
 
ราวกับบนโลกนี้มิเคยมี
 
 

๑๐...๙...๘...๗...
 
เสียงฝีเท้าเธอใกล้เข้ามา...
 
 
 
หาสิ...หาฉัน...
 
หาฉันให้เจอ
 
 

เมื่อเธอเจอฉัน
 
เราจะแตะมือกัน
 
และเริ่มต้นใหม่
 
 
 
 
 

๑...๒...๓...๔...
 
๕...๖...๗...
 
 
นับถึงสิบแล้วฉันจะเริ่มออกตามหา
 
 
 
เธอจงซ่อน...
 
ซ่อนกายให้เลือนลาง
 


เธอจงซ่อน...
 
ซ่อนใจอย่างเย็นชา
 


เธอจงซ่อน...
 
ซ่อนฉันอย่างคนไม่เคยพบเจอกัน
 
 

ซ่อนสิ...ซ่อนฉัน
 
ซ่อนฉันให้ไกล...
 
 

๑๐...๙...๘...๗...
 
เสียงฝีเท้าฉันใกล้เข้าไป...
 
 
 
ซ่อนสิ...ซ่อนฉัน...
 
 
 

 
 
 
 
ชั่วนิจนิรันดร์...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤหัสบดี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
สีน้ำบนกระดาษ ๓๐๐ แกรม
ขนาด ๓๗.๕๐x๕๕ ซม. 

 

โรงบ่มฝัน
View full profile